Ο χρυσός βρίσκεται στη ρίζα πολλών μύθων, στους οποίους αντιπροσώπευε τον ήλιο, τα ανυπέρβλητα πλούτη και ακόμη και τη θεότητα. Ένα παγκόσμιο σύμβολο της κατάστασης από τους αρχαίους χρόνους,… Read More


A ring symbolizing eternity with a companion. These are sometimes given in lieu of engagement rings, as when former British isles Prime Minister Gordon Brown obtained a person for his wife (as a recompense for not owning originally proposed to her with an engagement ring).[fifteen]You'll also find bands with patterns or intricate types towards the … Read More